Cultuurpoker

Culturele instellingen zijn voor projecten altijd op zoek naar mogelijkheden om de gemeenschap (crowd) te raadplegen (sourcing), te verleiden tot gezamenlijke investeringen (funding) en tot samenwerking te bewegen (collaboration). Tegelijkertijd zijn kleinere fondsen en bedrijven in Rotterdam, die de culturele instelingen goed kunnen helpen hiermee, niet goed vindbaar.

Rotterdamse fondsen, bedrijfsleven en culturele instellingen spelen samen het spel cultuur poker. Culturele instellingen pitchen hun plan in twee minuten. Daarna volgen er een aantal investeringsronden. Hierbij hoeft het niet slechts om geld te gaan ook kennis en tijd kunnen geïnvesteerd worden. Hiermee maak je het draagvlak voor een project inzichtelijk en kunnen bedrijfsleven en fondsen met minder risico door investeren. Fondsen en bedrijven die zich op deze manier committeren aan een project voelen zich meer verbonden.