CLIQ doorontwikkelen naar een onafhankelijk netwerk

CLIQ is gestart als een pilot om bedrijfsleven en de culturele sector dichter bij elkaar te brengen. In juni loopt deze pilot af. In deze eerste maanden van CLIQ zijn nieuwe en concrete verbindingen tussen het bedrijfsleven en de culturele sector gemaakt en ideeën voor de stad verder uitgewerkt. Deze CLIQ-cases worden op 16 juni gepresenteerd tijdens de CLIQ Awards. Dat is tegelijkertijd het moment waarop we met alle CLIQ-ers bepalen of CLIQ verder gaat. Inmiddels is er alle reden toe om CLIQ ook na juni voort te zetten. Maar om dit mogelijk te maken zijn er opnieuw middelen nodig voor het onderhouden van het netwerk en organiseren van bijeenkomsten. Een aantal CLIQ-deelnemers onderzoeken op welke manier CLIQ kan worden doorontwikkeld naar een model dat voor de deelnemers zo’n toegevoegde waarde heeft dat het netwerk zichzelf kan voorzien.